Välkommen hit!

11.05.2021

Idag släpps boken jag illustrerat och författat. Jobbiga Underbara Ungar.

Bakgrundinformation till varför jag skrivit den:

Skrev boken för att jag saknade en sådan här bok själv när jag behövde praktiska tips på hur man kunde bemöta barnen som fungerade annorlunda än vad jag var van vid. Det finns mycket litteratur inom ämnet men jag upplevde att det var mest faktaböcker med mycket text. Jag sökte en bok som vara lätt att läsa och gav praktiska tips och igenkänning. Dessutom där man kunde få tips på vad man har rätt till samt öka sin förståelse kring ämnet.

Jag har tagit upp saker som jag själv inte visste från början exempel att man kan ha rätt till skolskjuts, om man vet om att det finns kan man fråga om man har rätt till det vilket kan vara en hjälp för familjen.

Jag har utgått från att alla skall kunna läsa den och förstå. Man brukar läsa böcker från start till slut men i denna bok fungerar det att börja läsa i vilket kapitel som helst.

Då jag både har barn med ADHD och Autism och har varit lärare för barn med olika svårigheter har jag med båda delarna. Det är viktigt att hemmet och skolan får en förståelse för varandra och ser sig som ett team kring barnet. Jag hoppas att efter att ha läst boken att man får en öka förståelse.

För vem är boken skriven?

Den är skriven för alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar som ofta har en diagnos som ADHD och/eller Autism. Allt från föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare och skolpersonal, grannen, personal i sjukvården och så vidare. Att öka förståelsen för att vi alla är olika och fungerar på olika sätt är viktigt. I boken beskrivs olika händelser, sedan en förklaring vad som händer och efter det presenteras en lösning. Varje kapitel inleds också med ett citat för att man skall kunna känna igen sig och få en inblick hur det kan vara.

Jag hoppas att du som väljer att läsa den får inspiration, nya kunskaper och/eller ett gott skratt!

Alexandra