Ny bok?

01.07.2022

En ny bok håller på att ta sig form i mitt huvud. Under många år har mitt fokus legat på att öka förståelsen för allas olikheter med inriktning på barn och ungdomar. Många har en diagnos som ADHD och Autism och har saker de behöver stöd och hjälp med. I boken Jobbiga Underbara Ungar förmedlade jag kunskaper på ett lätt sätt. 

Nu har jag haft möjligheten att fokusera på vuxnas mående då de på vuxna ofta ställs andra krav. Man kanske inte är medveten om hur man fungerar, känner sig otillräcklig, är jämt trött, man förstår inte varför?

Att känna sig annorlunda är lätt att göra men när man förstår sig själv kan man enklare se en öppning och komma framåt.

Vi alla fungerar olika men är lika mycket värda!